Taking too long? Close loading screen.

Kao kompanija koja se bavi već duži niz godina potuno smo svesni da danas daljina više ne predstavlja prepreku u međunarodnom poslovanju i transportu.

Stoga Vam RHM-TEAM  omogućuje prevoz tereta FTL – punih utovara kako sa destinacija država članica EU, tako i sa daljih destinacija kao što je Turska. Kako moderna sredstva komunikacije sve više približavaju poslovne partnere koji su često veoma udaljeni neophodno je logistički podržati sve aktivnosti ovih poslovnih odnosa.

Zahtevi za kvalitetom međunarodnog drumskog transposrta postaju sve izraženiji a samim tim i kvalitet koji klijenti postuju i prepoznaju kao siguran servis naše kompanije, jer se trendovi optimalnog poručivanja robe unapređuju i postaju veoma bitna karika u spoljnoj trgovini.

U takvom ambijentu jedini preduslov uspeha koji RHM-TEAM razvija od svog osnovanja izmđu svojih poslovnih partnera su sledeći:

• prilagođavanje i stalno osluškivanje potrebe klijenta
• praćenje i kretanje konkurencije sa ciljem da određena rešenja iz logistike prepoznamo i plasiramoo među prvima,
• promene u međunarodnim robnim tokovima (pravci, struktura),
• promene strukturama roba (umesto sirovina, gotovi proizovdi),
• zahtevi za kompletnom logističkom uslugom (sve na jednom mestu),
• stalan rast kvaliteta usluge robe (potpuna satisfakcija korisnika),
• smanjenje troškova (logističkih i ukupnih troškova).

RHM-TEAM se u kontinuitetu usavršava i uređuje transportnu delatnost u Srbiji poštujući uz najviše Evropske i svetske standarde i tehnologije, i ujedno osigurava jednake uslove pristupa tržištu za sve privredne subjekte, kako mala, srednja i velika preduzeća, sve u cilju kretanja pružanja što uspešnijeg servisa i stvaranja odnosa dugoročnih partnera.

Ono što ističemo kao posebnu činjenicu su ljudi – vozači međunarodnog trasnporta koji imaju decenijska iskustva i sve licence koje su potrebne i regulisane Zakom međunarodnog prevoza robe.

Kako je sama delatnost kojom se bavimo vrlo promenjiva i kako postoje mnogo uticaja koji mogu da promene i dovedu do kašnjenja isporuke robe u saradnji sa nama uvek možete računati na jedan jedini smer poslovanja koji smo utemeljili prilikom otvaranja kompanije, a to je ISKRENOST SA SVIM NAŠIM PARTERIMA.
CMR osiguranja po voznoj jedinici su isnosu min 300 000 €.

English EN Français FR Deutsch DE Српски језик SR Türkçe TR